Васко Василев е уникален български художник с изключително интересен творчески натюрел и
многообхватни търсения в сферата на пластичните изкуства. Известен е и като един от най-успешните модни дизайнери (стилът „В-2”).

В последните години, неговите творчески интереси са насочени и към форми като живопис, колаж и пластики от дърво. Последния жанр е безусловно най-интересен и почти без аналог в съвременното ни изобразително изкуство. Той представлява умело интерпретиране на традиционната дърворезба и иконопис, но изведена в контекста на картина. По този начин авторът успява да създаде своеобразни обекти за съзерцание с внушения за красота и хармония.

Неговите картини са изпълнени брилянтно като тематика, композиционен строеж и технологично изпълнение и правят чест на всяка художествена сбирка и колекция.

Васил Василев е член на Съюза на българските художници.

Неговите творби са притежание на Националната библиотека – Вашингтон, Ватикана, фондация Мерцедес и много частни колекции в Израел, Русия, Италия, Франция, Канада и други страни по света.